Chiều Dài: 4.973 mm

Chiều Rộng: 1.900 mm

Chiều Cao: 1.464 mm

Dài Cơ Sở: 2.968 mm